Zemědělské stavby, polní, lesní cesty

  • Odborné poradenství
  • Studie proveditelnosti
  • Projektová dokumentace
  • Hydrotechnické výpočty
  • Inženýrská činnost
  • Příprava stavby
  • Technický, autorský dozor při výstavbě
  • Realizace stavby
  • Technický, autorský dozor
  • Zpracování soupisů prací pro veřejné zakázky včetně orientačních rozpočtů pro zadavatele VŘ s využitím cenové soustavy ÚRS Praha

Kontakty

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE ZDARMA
Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?
VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
Telefon: +420 602 737 165
IDDS: 2u78hhw
IČO: 024 58 594
DIČ: cz02458594
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA Plzeň
č.ú.: 3433843349/0800
Naše společnost úzce spolupracuje se sesterskou společností VISIONPLAN-3D s.r.o., která se zabývá geodetickými pracemi v oblasti soukromé a podnikatelské sféry. Specializuje se na tvorbu geometrických plánů, vytyčování, polohopisných a výškopisných zaměření, 3D laserového skenování, stavební dokumentace, modelů terénu a mnoho dalšího.
přejít na web