Zdroje vody a úpravny vody, čistírny odpadních vod

 • Odborné poradenství
 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Hydrotechnické výpočty
 • Inženýrská činnost
 • Příprava stavby
 • Technický, autorský dozor při výstavbě
 • Realizace stavby
 • Technický, autorský dozor
 • Zpracování soupisů prací pro veřejné zakázky včetně orientačních rozpočtů pro zadavatele VŘ s využitím cenové soustavy ÚRS Praha
 • Vrty, studny, jímací objekty
 • Úpravny vody pro průmysl
 • Úpravny vody pro občanskou vybavenost
 • Úpravny vody pro zásobování obyvatelstva
 • Čistírny biologické, průmyslové
 • Odlučovače tuků, ropných látek
 • Kalové hospodářství
 • Odvodnění kalů

Kontakty

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE ZDARMA
Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?
VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
Telefon: +420 602 737 165
IDDS: 2u78hhw
IČO: 024 58 594
DIČ: cz02458594
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA Plzeň
č.ú.: 3433843349/0800
Naše společnost úzce spolupracuje se sesterskou společností VISIONPLAN-3D s.r.o., která se zabývá geodetickými pracemi v oblasti soukromé a podnikatelské sféry. Specializuje se na tvorbu geometrických plánů, vytyčování, polohopisných a výškopisných zaměření, 3D laserového skenování, stavební dokumentace, modelů terénu a mnoho dalšího.
přejít na web